Podrobné informace o činnosti našeho klubu ...

Podrobné informace o činnosti našeho klubu ...

fotky a videa z akcí, plánované semináře, turnaje, soustředění, judo materiály volně ke stažení a mnoho dalšího naleznete právě zde...

Klub byl založen roku 1999

Klub byl založen roku 1999

Od roku 2004 cvičíme ve "svém" stylově vybaveném dojo v prostorách Sokolského Domu v Třešti.

Specializujeme se především na tělovýchovnou formu judo , vhodnou pro všechny věkové skupiny, kde se zabýváme i efektivní sebeobranou.

Specializujeme se především na tělovýchovnou formu judo , vhodnou pro všechny věkové skupiny, kde se zabýváme i efektivní sebeobranou.

Upřednostňujeme principy a filosofii judo nad touhou po vítězstvích na turnajích, kterých se v omezené míře (na dobrovolné bázi) zúčastňujeme.

Naši vedoucí instruktoři jednotlivých cvičebních skupin jsou držitelé mistrovských stupňů DAN

Naši vedoucí instruktoři jednotlivých cvičebních skupin jsou držitelé mistrovských stupňů DAN

mají trenérskou licenci Českého Svazu Judo a několikaletou praxi ve vedení tréninku. Každoročně absolvují semináře ke zvyšování trenérské kvalifikace.

Našim členům je k dispozici 88 m2 nastálo položené tatami

Našim členům je k dispozici 88 m2 nastálo položené tatami

a další bohaté vybavení (box. pytle, zápasnický panák, tréninkové zbraně, dopadové žíněnky atd...)

Nabízíme: JUDO ŠKOLKA (cvičení pro děti od 3 do 5 let)

Nabízíme: JUDO ŠKOLKA (cvičení pro děti od 3 do 5 let)

OD ÚTERÝ 5.9. 2023 , po několikaleté pauze, ZNOVU OTEVÍRÁME oblíbený kurz JUDO ŠKOLKA, který bude vždy v ÚTERÝ od 17:00 do 18:00 hod., je určen pro děti od 3 do 5 let a povede ho náš dlouholetý a zkušený trenér Martin Hamták

Nabízíme: JUDO KOHAI (cvičení pro děti od 6 let)

Nabízíme: JUDO KOHAI (cvičení pro děti od 6 let)

pondělí a středa od 17:00 do 18:00 hod. - kurz určený pro začátečníky od 6 let, který povede trenér Jirka Hable

Nabízíme: KODOKAN JUDO (cvičení pro vybrané pokročilé starší žáky, dospělé a instruktory)

Nabízíme: KODOKAN JUDO (cvičení pro vybrané pokročilé starší žáky, dospělé a instruktory)

Pro vybrané pokročilé žáky, dospělé a instruktory jsou tréninky vždy v pondělí a ve středu od 19:00 do 20:00 hod. Výuka kompletního tělovýchovného systému a bojového umění pod vedení hlavního trenéra Roman Dvořáka

Pořádáme: LETNÍ ŠKOLA JUDO

Pořádáme: LETNÍ ŠKOLA JUDO

každoročně organizujeme LETNÍ ŠKOLU JUDO (intenzivní výuka judo a sebeobrany v tělocvičně i v přírodě. zábavné a úpolové hry pro děti, judo turnaj.

Nabízíme: JUDO SPORT (cvičení pro prokročilejší vybrané žáky od 10 let

Nabízíme: JUDO SPORT (cvičení pro prokročilejší vybrané žáky od 10 let

Každé pondělí a středa od 18:00 do 19:00 hod. - kurz určený pro vybrané pokročilejší žáky a závodníky pod vedením trenéra Roman Dvořáka

kontakt
mobil: +420 730 846 634
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
bank. spojení: 19-1464907369/0800

facebook

KSJU VYSOČINA II

 Sokol

 

Etika a chování

DOJO - základní pravidla:

Dódžó je místem pro cvičení bojových umění a proto musí každý návštěvník dodržovat stanovená pravidla.

 1. Je odpovědnosti každého studenta spolupracovat na vytváření pozitivní atmosféry a vzájemného respektu.
 2. Čistota je aktivním přáním, poděkováním. Je odpovědnosti každého studenta , napomáhat při úklidu dódžó a dbát na osobní hygienu.
 3. Je na učitelově rozhodnutí, zda vás bude nebo nebude učit. Nemůžete si koupit techniku. Poplatky poskytují místo ke cvičení a rovněž vám umožňují vhodným způsobem ukázat vděčnost za možnost studia .Je odpovědnosti každého studenta zaplatit příspěvek včas.
 4. Respektujte jeden druhého, respektujte tréninkové vybavení, respektujte pravidla chováni v dódžó.Respektujte zakladatele stylu a jeho učení.
 5. Je morální odpovědností každého studenta ,aby nikdy nepoužil techniku Budó k vystavení vlastního ega na obdiv.Budó je nástroj budující lepší společnost skrze rozvoj charakteru jedince.
 6. Přijímejte učitelovy instrukce s pokorou a snažte se je co nejsprávněji převést do praxe.Nikdy nediskutujte s učitelem o tom, jestli je ta či jiná technika dobrá nebo ne.
 7. Členové dódžó jsou součástí kolektivu, který rozvíjí blízké principy duchovni cesty.Nevytvářejte situace vedoucí k rozděleni skupiny.

DOJO ETIKETA:

 1. Při vstupu i odchodu z dódžó provádějte úklon ve stoje, čelem do místnosti (ricu rei).
 2. Při vstupu nebo odchodu z tatami provádějte vždy úklon směrem k čelní stěně.
 3. Cvičební oděv (gi) musí být čistý a vhodný, zbraně v dobrém stavu a na správném místě.
 4. Nikdy nepoužívejte gi nebo zbraně druhého.
 5. Několik minut před začátkem lekce již seďte čelem k čelní stěně a plně se soustřeďte na své konání.
 6. Lekce vždy začíná a konči v seiza. Studenti vždy sedí v příslušném pořadí podle hierarchie dódžóa technických stupňů.
 7. Přijde-li student z nevyhnutelných důvodů pozdě, musí čekat vsedě na kraji dódžó, než ho učitel vyzve, aby se zapojil do cvičení. V případě, že ho učitel potrestá fyzickým cvičením, provádí jej na kraji tatami,aby nerušil ostatní studenty. V případě, že zrovna učitel hovoří k žákům, počká až dokončí výklad.
 8. Správným způsobem sezení na tatami je sed na patách (seiza). Máte-li zraněná kolena, informujte o tom učitele a smíte sedět v sedu se skříženýma nohama (hanza). Nikdy.neseďte s roztaženýma nohama.Nikdy se neopírejte o stěnu nebo sloup. Musíte být bdělí za všech okolnosti (zanšin).
 9. Neopouštějte během lekce tatami, s výjimkou případu zranění nebo nevolnosti (WC...)
 10. Když učitel ukazuje techniku nebo hovoří k žákům, seďte tiše a pozorně naslouchejte. Po výkladu se uctivěukloňte učiteli, pak svému partnerovi a začněte cvičit.
 11. Když je dán pokyn k ukončení cvičení, dokončete techniku a přestaňte ihned cvičit, ukloňte se partnerovi a rychlese zařaďte k ostatním studentům.
 12. Nikdy nepostávejte nedbale na tatami. Buď cvičte, nebo je-li třeba, formálně seďte a očekávejte,až na vás přijde řada.
 13. Jestliže je z nějakých důvodů absolutně nutné položit učiteli otázku jděte za nim ,uctivě se ukloňtea vyčkejte, až vás vezme na vědomí (úklon ve stoje je přiměřený). Nikdy na učitele nevolejte.
 14. Když přijímáte osobní pokyny při cvičeni, seďte a pozorně poslouchejte. Když učitel skončí, ukloňte se mu. Nečekejte, až se ukloní on vám. Pokud učitel uzná za vhodné, Vaši úklonu vám opětuje. Poskytuje-li učitelradu někomu jinému, smíte zastavit vaše cvičeni a dívat se. Formálně seďte a ukloňte se mu, až skončí.
 15. Respektujte ty ,kteří jsou více zkušení. Nikdy se nepřete o techniku.
 16. Jestliže znáte pohyb, který jste již studovali a cvičíte s někým, kdo ho nezná, snažte se jím partnera provést.
 17. Nikdy se nepokoušejte opravovat a radit vašemu partnerovi jestliže nejste na úrovni mistrovského stupně.
 18. Nikdy neopravujte učitelovu formulaci techniky jestliže nejste na jeho úrovni (stupeň, pozice, titul ).
 19. Mluvení v dódžó udržujte na absolutním minimu. Budó je zkušenost, prožitek.
 20. Nelelkujte na tatami před nebo po cvičení. Prostor je určen pro studenty, kteří přišli cvičit.
 21. Na tatami nepatří žádné jídlo, pití, mobilní telefony a pod...
 22. Každý je odpovědný za udržování pořádku v dódžó. (včetně šaten a prostoru, kde se necvičí)
 23. Během cvičení nenoste na sobě žádné šperky ani hodinky.
 24. Nikdy nepijte alkoholické nápoje, máte-li na sobě gi.
 25. Pokud nocujete v dódžó, dodržujte pokyny, které určí nejvyšší autorita dódžó
 26. V průběhu výuky není dovoleno jíst, pít, telofonovat ani kouřit.
 27. Diváci. kteří chtějí sledovat cvičení, musí sedět klidně a není jim dovoleno v průběhu cvičení hovořit se studenty,kteří se účastní probíhající lekce.
 28. Není dovoleno mluvit a popocházet , či dokonce polehávat v průběhu učitelova výkladu.
 29. Na konci lekce zůstaňte sedět v seiza, dokud vám učitel nedá pokyn k opuštění tatami.
 30. Nejste-li si jisti, co dělat ve zvláštní situaci, zeptejte se zkušenějších studentů.